خانه کودک آل طه

پروفایل من

شرح وبلاگ

اثر گذاری مادر برفرزندش بسیار بیشتر از اثرگذاری استاد بر دانشجویش می باشد

نویسندگان

آمار

تعداد مطالب : 269
تاریخ عضویت : 22 شهریور 91