خانه کودک آل طه

این وبلاگ در مورد فعالیت نو آموزان خانه کودک است

پروفایل من

شرح وبلاگ

اثر گذاری مادر برفرزندش بسیار بیشتر از اثرگذاری استاد بر دانشجویش می باشد

نویسندگان

آمار

تعداد مطالب : 245
تاریخ عضویت : 22 شهریور 91