خانه کودک آل طه

ارزیابی اعتماد به نفس در کودکان

1395/2/11 12:47
نویسنده : خانم مربی
303 بازدید
اشتراک گذاری

اگر کودک شما به بیش ترین سوالات پرسشنامه قبل پاسخ منفی داد، به آن معنی نیست که کودک شما اعتماد به نفس ندارد.

این پرسش ها،پیش از هر چیز، برای این منظور است که شما را ترغیب کنند تا رفتار فرزندتان را به طور هدفمند زیر نظر بگیرید. وقتی فرزند شما در پاره ای از موقعیت ها می داند که چه می خواهد و این مسئله را نیز در خانه می تواند به منصه ی ظهور برساند، پس این توانایی را هم خواهد داشت که این رفتار را در زمان برخورد با غریبه ها نیز انجام دهد.(پرسش1)

اگر کودک زودتر و راحت تر نظر دیگران را پذیرفت، بهتر است او را مصمم کنید که در این مواقع از نظر خودش هم دفاع کند.(پرسش2)

اگر کودک سعی کند موقعیت خود را برتری بخشد و حرفش را به کرسی بنشاند اما شکست بخورد به حمایت نیاز دارد.(پرسش 3)

اگر کودک شما اکثر موارد و در همه ی زمینه های زندگی خواسته ی خود را اعمال می کند، این می تواند نشانه ی اعتماد به نفس پایین کودک باشد.این می تواند به مفهوم ترس از تسلیم شدن و انعطاف پذیری باشد.(پرسش4)

پرسش پنجم نیز در این جهت دنبال می شود: کودکان دارای اعتماد به نفس، گاهی می توانند کارهایی انجام دهند فقط برای اینکه دیگران را خوش حال کنند. پس شما برای تشخیص و اثبات تغییرات رفتاری در کودک، می توانید هفته ای یک بار پرسش ها را مرور کنید و آن را با پاسخ های پیشین مقایسه کنید تا بدانید فرزند شما چند وقت یک بار رفتار و عملکرد خود را تغییر داده است؟

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف