خانه کودک آل طه

قاطع اما با محبت

    ديده مي‌شود كه والدين مختلف شيوه‌هاي متفاوتي را براي ارتباط كودكان خود بكار مي‌برند. اين شيوه ها را با وجود تنوع آن ها مي توان در چهار دسته طبقه بندي كرد. اين دسته بندي بر اساس دو ويژگي مهم در ارتباط با كودك، شامل محبت و قاطعيت صورت مي‌گيرد . معناي لغوي قاطعيت در ارتباط با كودك به معني استواري و ثبات در رأي است. بطوري كه با دليل خاصي كاري انجام شود و ادامه پيدا كند و براحتي تغيير نكند. و منظور از محبت همان پذيرش و صميميتي است كه والدين در مقابل كودك از خود نشان مي‌دهند. روش ارتباطي توام با احترام با كودك در پيش بگيريد. به اين طريق او خود را موجودي ارزشمند خواهد دانس...
22 آذر 1394

چکونه کودکم را برای ورود به پیش دبستان آماده کنم

چگونه کودک خود رو برای پیش دبستان آماده کنیم باگرمترین درودهاوخوش آمدحضوروالدین گرامی.امیدواریم با ارائه این مقاله خدمت شما گرامیان بتوانیم دغدغه خاطروالدین راتا اندازه ای كاهش دهیم.روی سخن با والدین عزیزی است كه امسال با آغاز سال تحصیلی جدید اولین روزهای جدایی ازفرزندشان را تجربه میكنند و وابـستگی آنها به كودكشان ( بلی وابستگی مادر بـه فرزند نـه فرزند به مادر ) مانع از استقلال بـه موقع وی میگردد،یاحداقل سرعت آنرا كند میكند. توجه به موارد ذیل می توانداسترس های كودك و مادر را كاهش داده و مدرسه را توانا می سازدتا گامهای موءثرتری در این روند بردارد.گروهی از روانشناسان معتقدند كه سن مناسب استقلال كودك و شروع رشد اجتماعی 3 سالگی است .ی...
21 شهريور 1394
1