خانه کودک آل طه

هفته کتاب

بمناسبت بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی و ترویج فرهنگ مطالعه بین نوگلان برنامه هایی از قبیل برگزاری نمایشگاه کتاب، کارگاه قصه گویی مربی و نوآموز ، ساخت کتابها در قطع کوچک توسط نوآموزان و ... اجرا گردید. ...
29 آبان 1391

کلوپ لگو

برای افزایش خلاقیت فرزندانمان در خانه کودک علاوه بر کلاس های مونته سوری کلاس های لگو تحت نظر موسسه لگو آموزشی برگزار میگردد. در این کلاسها بر خلاقیت ، هنر حل مسئله ، زبان آموزی ، مهارتهای دست ورزی و کار گروهی تکیه شده است. و عکس هایی از کلاس ما ...
29 آبان 1391
1