خانه کودک آل طه

"چند بازی و فعالیّت برای تقویت عضلات دست و افزایش دقّت و تمرکز"

🔷غذا خوردن بادست غذا خوردن به وسیله دست و به دهان بردن مواد غذایی و کندن آن با دندان ، باعث تقویت عضلات سرانگشت کودکان می شود . در سن 6 سالگی کودک باید بتواند با چاقو مواد خام را برش بزند. پس شرایطی را مهیا نمایید تا ضمن تقویت هماهنگی بین چشم و دست ، تجربه ی جدیدی از کار در منزل و کمک به خانواده را به دست آورند. 🔷لباس پوشیدن به کودک فرصت دهید تنهایی لباس پوشیدن را بیاموزد. ابتدا از پوشیدن جوراب، کفش، شلوار و لباس شروع کنید و به تدریج دکمه بستن و بالاکشیدن زیپ و بستن بند کفش را به کودک آموزش دهید. 🔷نقاشی کردن استفاده از ابزارهای مختلف جهت نقاشی و رنگ آمیزی نیز تمرین های خوبی برای تقویت عضلات سرانگشتان کودکان است. 🔷باز کردن در بطری کودکان معم...
5 شهريور 1397

موانع خلاقیت قسمت دوم

⛔️موانع خلاقیت قسمت دوم 6⃣انتقاد های مکرر از رفتار های کودک ارزیابی پی در پی رفتارهای کودک و زیر ذره بین قرار دادن و انتقاد از کارهای او در خانواد، آزادی، امنیت خاطر و اعتماد بنفس کودک را مختل می سازد و ترس از اشتباه را در وی تقویت می کند. 7⃣ بیهوده شمردن تخیلات کودک تخیل کودک، اساس خلاقیت اوست و چنانچه تخیلات و رویاهای کودک با بی توجهی، تمسخر یا بیهوده انگاشتن از جانب والدین رو به رو شود در واقع سرچشمه خلاقیت او خشکانده شده است. محکوم کردن خیال پردازی کودک و وادار نمودن او به واقع بینی در خانواده شیوه ای کاملا اشتباه است و برای بذر حساس کودک، آفتی مهلک محسوب می‌شود. 8⃣ عدم شناسایی علایق درونی کودک خانواده هایی که سعی نمیکنند انگیزه ها و م...
18 خرداد 1397