خانه کودک آل طه

این وبلاگ در مورد فعالیت نو آموزان خانه کودک است

بازدید اساتید و دانشجویان رشته ی علوم تربیتی دانشگاه امام صادق از خانه کودک آل طه

دانشجویان و اساتید رشته  ی علوم تربیتی دانشگاه امام صادق از فعالیتهای نو آموزان بازدید به عمل آوردند در این بازدید   دانشجویان با ویژگی‌های روش مونته سوری ، تجارب ارزنده خانه کودک  آشنا شدند و از نزدیک فعالیت های نو آموزان را مشاهده کردند ...
12 خرداد 1397

تمرین. هایی برای تقویت انگشتان و هماهنگی چشم و دست

🔷تمرین هایی برای تقویت انگشتان و هماهنگی بین چشم و دست: 🔻مچاله کردن کاغذ: ✅ با دو دست ✅با یک دست. 🔻فشار دادن اسفنج و اسباب بازی های نرم اسفنجی: ✅ با دو دست ✅ با یک دست. 🔻خمیر بازی یا گِل بازی (گِل رس) : ✅ با هدف ✅ بدون هدف ✅ بریدن با انگشتان 🔻ریختن اشیاء به داخل جعبه و سپس خالی کردن آن: ✅- گذاشتن اشیای بزرگ در جا تخم مرغی ✅ گذاشتن اشیای کوچک در جا تخم مرغی ✅ گذاشتن مهره های رنگی کوچک در جا تخم مرغی ✅ گذاشتن حبوبات در جا تخم مرغی 🔻باز و بسته کردن در بطری ها با پیچاندن.(با استفاده از 5 انگشت و سه انگشت) 🔻باز و بسته کردن پیچ و مهره( از بزرگ به کوچک) 🔻چیدن مکعبهای رنگی از بزرگ به کوچک. 🔻تا کردن کاغذ از یک تا الی چند تا. 🔻ورق زدن کتاب 🔻بازوبسته کر...
8 خرداد 1397

تمرین نوشتن

یکی از فعالیتهای موثر و آغازین برای نوشتن کودکان نوشتن روی شن است این فعالیت به تقویت حواس کودک کمک می کند سن #3سال به بالا ...
7 خرداد 1397

"چند بازی و فعالیّت برای تقویت عضلات دست و افزایش دقّت و تمرکز"

🔷غذا خوردن بادست غذا خوردن به وسیله دست و به دهان بردن مواد غذایی و کندن آن با دندان ، باعث تقویت عضلات سرانگشت کودکان می شود . در سن 6 سالگی کودک باید بتواند با چاقو مواد خام را برش بزند. پس شرایطی را مهیا نمایید تا ضمن تقویت هماهنگی بین چشم و دست ، تجربه ی جدیدی از کار در منزل و کمک به خانواده را به دست آورند. 🔷لباس پوشیدن به کودک فرصت دهید تنهایی لباس پوشیدن را بیاموزد. ابتدا از پوشیدن جوراب، کفش، شلوار و لباس شروع کنید و به تدریج دکمه بستن و بالاکشیدن زیپ و بستن بند کفش را به کودک آموزش دهید. 🔷نقاشی کردن استفاده از ابزارهای مختلف جهت نقاشی و رنگ آمیزی نیز تمرین های خوبی برای تقویت عضلات سرانگشتان کودکان است. 🔷باز کردن در بطری کودکان معم...
6 خرداد 1397