خانه کودک آل طه

موانع خلاقیت قسمت اول

⛔️موانع خلاقیت قسمت اول 1⃣ تاکید بیش از حد والدین بر هوش و حافظه کودک بسیاری از والدین، ناآگاهانه کودک خود را فقط با هدف تقویت مهارتهای حافظه ای و انباشتن ذهن وی از اطلاعات عمومی، تربیت و هدایت می کنند و برای حافظه و هوش کودک اهمیتی بیش از حد قائل می شوند. 2⃣ ایجاد رقابت میان کودکان به طور معمول اگر کودکان احساس کنند که کار آنها توسط والدین مورد ارزش گزاری قرار خواهد گرفت یا به بهترین کار،جایزه یا پاداش داده خواهد شد، بیشتر از آنکه به انجام بهتر کار بیندیشند، به کسب آن جایزه فکر میکنند. 3⃣ تاکید افراطی بر جنسیت کودک تاکید زیاد بر جنسیت کودک و تمایز قائل شدن زیاد میان دختر و پسر ، یکی از موانع مهم رشد خلاقیت کودکان در برخی از خانواده هاست....
16 خرداد 1397

بازدید اساتید و دانشجویان رشته ی علوم تربیتی دانشگاه امام صادق از خانه کودک آل طه

دانشجویان و اساتید رشته  ی علوم تربیتی دانشگاه امام صادق از فعالیتهای نو آموزان بازدید به عمل آوردند در این بازدید   دانشجویان با ویژگی‌های روش مونته سوری ، تجارب ارزنده خانه کودک  آشنا شدند و از نزدیک فعالیت های نو آموزان را مشاهده کردند ...
12 خرداد 1397

تمرین. هایی برای تقویت انگشتان و هماهنگی چشم و دست

🔷تمرین هایی برای تقویت انگشتان و هماهنگی بین چشم و دست: 🔻مچاله کردن کاغذ: ✅ با دو دست ✅با یک دست. 🔻فشار دادن اسفنج و اسباب بازی های نرم اسفنجی: ✅ با دو دست ✅ با یک دست. 🔻خمیر بازی یا گِل بازی (گِل رس) : ✅ با هدف ✅ بدون هدف ✅ بریدن با انگشتان 🔻ریختن اشیاء به داخل جعبه و سپس خالی کردن آن: ✅- گذاشتن اشیای بزرگ در جا تخم مرغی ✅ گذاشتن اشیای کوچک در جا تخم مرغی ✅ گذاشتن مهره های رنگی کوچک در جا تخم مرغی ✅ گذاشتن حبوبات در جا تخم مرغی 🔻باز و بسته کردن در بطری ها با پیچاندن.(با استفاده از 5 انگشت و سه انگشت) 🔻باز و بسته کردن پیچ و مهره( از بزرگ به کوچک) 🔻چیدن مکعبهای رنگی از بزرگ به کوچک. 🔻تا کردن کاغذ از یک تا الی چند تا. 🔻ورق زدن کتاب 🔻بازوبسته کر...
8 خرداد 1397

تمرین نوشتن

یکی از فعالیتهای موثر و آغازین برای نوشتن کودکان نوشتن روی شن است این فعالیت به تقویت حواس کودک کمک می کند سن #3سال به بالا ...
7 خرداد 1397